a

Historie

Moderní archeologie nám neumožňuje přesně stanovit datum, kdy lidé, kteří obývali území moderního Portugalska, poprvé proměnili hrozny ve víno. Lze jen předpokládat, byť s vysokou mírou jistoty, že se tato událost konala někde kolem roku 5000 před naším letopočtem. Bohužel, následující tisíciletí neobsahují žádné konkrétní důkazy o tom, jak se vinařství vyvinulo v zemi, ale je spolehlivě známo, že ani za vlády Maurů, kterým Korán, jak víte, neumožňuje používat dar révy, kláštery nadále vyráběly víno. Jak lidstvo se blížilo k osvíceným stoletím, obyvatelé moderního Portugalska začali být mnohem pečlivější ohledně své vlastní historie, zaznamenávali všechny významné (a i nejenom) události spojené s vínem a vinařstvím, ale až do začátku druhého tisíciletí naše éry nebyly nalezeny žádné zmínky o pěstování vinné révy a vinařství v údolí řeky Douro. Pak se věci staly zábavnější. Nejprve se v klášterech a poté v celém údolí řeky objevily četné vinice a vinařství a samotná řeka se proměnila v hlavní dopravní tepnu, podél které bylo víno dodáváno k mořskému pobřeží, odkud mohlo být přepravováno do severních zemí Evropy.

Vynecháme historie o obchodních konfliktech, které vyústily v kvóty na dovoz vína do měst Porto a Vila Nova de Gaia, které se nacházejí na různých březích řeky Douro, byly právě místem překládky vína na námořní dopravu, pojdeme rovnou do XVII. století, kdy se ve městě Lamego v Horním Corgu usadilo mnoho anglických, vlámských a nizozemských obchodníků, kteří začali vyvážet víno.

Na začátku (cca rok 1675) vína Douro získaly uznání v Holandsku, kde ve skutečnosti vznikl název „portské víno“. Poté Britové poznali tato vína a existuje zajímavá legenda, že v roce 1678 jeden anglický obchodník poslal své syny do Portugalska, aby vyhledali víno pro export do Britanská. Během oběda, po přenocování v jednom z klášterů, jim bylo nabídnuto víno, které okamžitě zaujalo svou neobvyklou chutí. Když mladí Angličané zjistili, že toto víno bylo vytvořeno přidáním malého množství hroznového alkoholu do ne zcela zkvašeného moštu, rychle si uvědomili, že takové víno snadno vydrží cestu na britské ostrovy. Koupili první dávku vína a odeslali jej domů, kde se okamžitě stalo populárním. Možná je něco v této legendě ozdobeno, ale faktem zůstává: celní dokumenty tvrdí, že přesně v roce 1678 bylo do Anglie posláno 408 barelů vína.

Ve skutečnosti nebyli Holanďané a Britové zdaleka první, kdo ocenil vína z Douro. Tak v roce 1636 německý diplomat Nicolau Kopkë založil společnost, která tato vína exportovala do Evropy (mimochodem společnost C. N. Kopke & CA., Lda. stále existuje). Však roli hrály zvláštní vztahy mezi Portugalskem a Anglií, a to i v podmínkách napjatých obchodních vztahů Anglií s Francií, a již na začátku 18. století v regionu dominovali angličtí obchodníci, kteří kupovali velká množství vína, což se stalo hmatatelným zdrojem příjmů pro Portugalci.

Pak je vše jednoduché: tam, kde jsou příjmy, jsou i podvodníci. V Portugalsku (a nejen) začali k jakémukoli vínu přidávat hroznový alkohol (a nejen hroznový …), a dokonce i do nezkvašenému moštu, což mohlo ovlivnit nejen kvalitu vína, a i pověst nápoje.

Příjmy jak poctivých obchodníků, tak i portugalské státní pokladny začaly klesat, což vedlo k prvnímu založení organizace obchodníků v Porto Factory House (od slova faktor – agent obchodu s vínem), která již v roce 1727 stanovila první pravidla pro výrobu portských vín, a poté vážná vládní opatření pod vedením předsedy vlády markýze Sebastiana José de Carvalho (port. Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras, Marquês de Pombal) (od roku 1769 – markýz de Pombal). Jménem krále markýz určil geografické hranice oblasti, ve které bylo možné vyrábět portské víno (tuto práci provedl Bartolomeo Pancordo), a poté založil státní vinařskou společnost Companhia Geral da Agriculturalura das Vinhas do Alto Douro. Markýz de Pombal je autorem jedeného z nejpřísnějších zákonů na světě regulující kvalitu vína.

Marquês de Pombal

Upřímně řečeno, portugalský král se moc nezajímal o kvalitu portských vín, něž o přílišný vliv Britů v této oblasti. Ale však nemohl s tím nic udělat. Kromě toho začátkem 19. století začaly hrát hlavní roli v zásobování světového trhu tímto skvělým nápojem, společnosti založené anglickými obchodníky a anglický obchodník a vědec Baron Joseph James Forrester, v roce 1848 vytvořil první podrobnou mapu regionu, která později tvořila základ systémy kontroly kvality vína z Douro.

Baron Joseph James Forrester je autorem první podrobné mapy regionu.

Upřímně řečeno, historie portského vína si zaslouží více než krátký článek, takže budeme muset opomenout příběh o založení institutu Portského vina (Instituto do Vinho do Porto – Port Wine Institute), řady veřejných a státních sdružení a organizací, ale pár zajímavějších dat ze života tohoto úžasného nápoje stojí za to aby jsme jí uvedli. V roce 1775 byla tedy exportována první šarže portského vína v moderních lahvích. A v roce 1941 se na těchto lahvích poprvé objevil záruční kolek s individuálním číslem a od té doby absence takového kolku na láhví znamená, že máte v rukou spíše falešnou láhev.
Navzdory všemu, a i na začátku 21. století zůstává portské víno jedním z nejvyhledávanějších nápojů na světě a angličtí obchodníci nadále hrají v portugalském životě důležitou roli a každý týden schází na tradiční večeře Porto Factory House, začínající a končící sklenicí portského vína. Porto Factory House zůstává uzavřeným klubem pro elitu a kdo ví, zda bylo rozhodnutí učiněno na schůzích tohoto klubu, které dnes určují geografii původu nádherného vína z údolí řeky Douro.

d

5000 před naším letopočtem

První víno v Portugalsku

datum, kdy lidé, kteří obývali území moderního Portugalska, poprvé proměnili hrozny ve víno

1675

Vznikl název „portské víno“.

vína Douro získaly uznání v Holandsku, kde ve skutečnosti vznikl název „portské víno“

d

1727

Porto Factory House

založena organizace obchodníků v Porto Factory House, která stanovila první pravidla pro výrobu portských vín

1756

DOC Douro

Douro je prvním DOC (Denominação de Origem Controlada) regionem na světě. Jeho hranice byly stanoveny markýzem Pombal

d

1933

Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, IVDP

založena statní mezioborová vědecká instituce odpovědná za výzkum, regulaci a kontrolu výroby vína v údolí řeky Douro

1941

Záruční kolek

na lahvích poprvé objevil záruční kolek s individuálním číslem

Portskevino Sledujte nás na Instagram